آنجا دیگر «سرای محله» نیست!

سرای محلات برای افزایش مشارکت مردم شکل گرفت اما این روزها شهرداری اهداف دیگری را دنبال می کند و نگاه کسب درآمدی بر جلب مشارکت مردمی غلبه پیدا کرده است.

تهران آنلاین- هستی قاسمی: روزگاری نه چندان دور که مشارکت اجتماعی برای مدیران شهری معنا و مفهومی داشت در واقع همان روزگاری که برخی از لزوم توسعه جامعه مدنی سخن به میان می آوردند عده ای از مدیران خوش فکر شهر تهران تصمیم گرفتند مکانی را در هر محله احداث کنند که دغدغه مندان هر محله در آنجا جمع شوند و فکر بر روی فکر بگذارند وابعاد مشکلات محله خود را بگشایند و با کمک مدیران شهری راه حلی برای آن پیدا کنند.  از این رو، مکانی به نام سرای محله را ایجاد کردند تا ضمن اجرایی کردن دیدگاه های ذکر شده نسبت به آموزش جمعی در محله ها اقداماتی انجام دهند. در نتیجه ده ها کلاس ورزشی، علمی، فرهنگی در ارتباط با شهر در هر محله و بنا به نیازهای  شهروندان در این سراها تشکیل شد و دست شورایاران هم برای نیاز سنجی و اداره سراها باز گذاشته شد. به طوری که شورایاران در برخی محلات به چشم دیگری به سرای محله نگریسند و انحرافاتی در این مسیر  ترسیم شده برای سرای محلات ایجاد شد. شورای پنجم که بر سرکار آمد عملا با مشخص کردن شرح وظایف شورایاران در برابر این انحراف ایستاد و درصدد بازگرداندن سراها به مسیر اصلی خود بود اما کرونا و قرنطینه تا ماه های پایانی فعالیت شورای پنجم نگذاشت این مهم به نتیجه برسد.

 

افراد ناآشنا به امور فرهنگی در راس امور محله

فتاح غلامی دبیر سابق ستاد اجرایی هماهنگی شورایارای ها در پاسخ به این سوال که پس از اینکه در شورای پنجم تصمیم گرفته شد اختیار اداره سرای محلات را از شورای یاری ها بگیرند چه تغییراتی در نحوه خدمات رسانی به محلات روی داد به «تهران آنلاین»گفت: در شورای شهر سوم بر اساس آیین نامه ها، قوانین و مصوبات سپردن اداره محلات به مردم مطرح شد. فارغ از نگاه سیاسی، شورای شهر و مدیریت شهری در آن دوره، یکی از تصمیمات خوبشان اداره محلات توسط مردم بود. بدین ترتیب، سرای محلات تشکیل شد و مسئولیت اصلی اداره آن با شورایاری محلات بود.

او افزود: بر این اساس، هفت نفر از اعضای شورایاری ها و شش نفر از هیات امنا های محلات، نماینده سمن ها و نماینده شهرداری به گرد یکدیگر جمع می شدند و درباره مسائل سرای محلات تصمیم گیری می کردند و موضوعات مورد بحث در این جلسات بیشتر درباره مسائل اجتماعی و فرهنگی محلات بود.  اقدامات بسیار بزرگی در سرای محلات با مشارکت مردم  صورت می گرفت.

دبیر اجرایی سابق ستاد هماهنگی شورایاران ادامه داد: متاسفانه در دوره شورای شهر پنجم افرادی در راس امور فرهنگی و  اجتماعی قرار گرفتند که ناآشنا به مسائل مشارکت های فرهنگی و امور محله بودند و وجود مردم را در مشارکت و تصمیم گیری مربوط به امور محلات نادیده می گرفتند.

 

نگاه بالا به پایین معاونت فرهنگی اجتماعی به شورایارها

او با بیان اینکه البته جز تعداد انگشت شماری در شورای پنجم، سایر اعضای شهر شورای سابق همواره از شورایاری ها حمایت می کردند و درکنارشان بودند،گفت: به رغم اینکه اعضای شورای شهر پنجم سعی در حمایت از شورایاری ها داشت معاونت فرهنگی- اجتماعی نگاه بالا به پایینی به شورایاری ها داشت و همواره تلاش برخی بر این بود تا اقدامات شورایاری ها و خدمات سرای محلات را به نام خودشان ثبت کنند. در واقع برخی در شورای شهر پنجم ازغیرقانونی بودن شورایاری ها سو استفاده کردند و نقش شورایاری ها و به تبع آن جایگاه سرای محلات متزلزل شد. در حالی که باید اداره محلات برعهده شورایاری ها باشد اما برعکس در شورای قبل اداره محلات از دست آنها گرفته شد و به افراد غیر آشنا به امور فرهنگی و اجتماعی سپرده شد.

 

نادیده گرفتن ظرفیت محلات و شورایاران در شورای ششم

فتاح با بیان اینکه متاسفانه در دوره شورای شهر ششم برخلاف شعارهایی که داده شد ظرفیت محلات به خصوص شورایاری ها را به طور کامل نادیده گرفتند؛ گفت: اگرچه در دوره شورای پنجم با شورایاری ها جسته گریخته رفتار می کردند اما در دوره ششم به طور کامل شورایاری ها را نادیده گرفتند تا جایی که شورایاری ها را به هیچ روی در جریان مسائل سرای محلات قرار نمی دهند.

او در پایان افزود: به رغم اینکه در برخی از جلسات به شورای شهر اعتراض کردند که مدیریت شهری هر برنامه ای در محلات دارد باید شورایارها را در جریان مسائل قرار دهد این اتفاق نیقتاد و شورایاران و سرای محلات به فراموشی سپرده شد.

 

سرای محله یا منبع در آمدی برای شهرداری مناطق

متاسفانه سرای محلات که با هدف توانمند سازی مردم محله و توسعه شهری احداث شد هم اکنون تنها به مرکزی برای درآمد شهرداری مناطق تبدیل شده است البته نا گفته نماند که بسیاری از اقداماتی که در حال حاضر در سراها صورت می گیرد به دور از برخی از اهداف تشکیل این سراها نیست اما نگاه شهرداری مناطق به سراهای محله در هر منطقه بیش از اینکه بر مبنای اهداف اولیه باشد به نوعی مالی است و شهرداری ها با درآمد این سراها بخشی از کمبود های مالی خود را تامین می کنند و این نگاه در نهایت بر اهداف اولیه تشکیل سرای محلات مستولی خواهد یافت. بنابراین تا دیر نشده است باید این مسیر متوقف و سراها به مردم محلات بازگردانده شود تا آنها بر اساس نیاز های محله نسبت به آورده هایی که باید در این سراها تولید شود؛ تصمیم گیرند.

//انتهای پیام

Layer 1 ارسال نظر

Layer 1 آخرین اخبار

Layer 1 پربازدیدترین ها