قبرستان زیبای جنگی تهران

در محله قلهک، پشت دیوارهای آجری آرامستانی به جا مانده از جنگ‌های جهانی قرار دارد.

۱۳:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۳